วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ประมวลกิจกรรมบ้านนาศิริ 1 / 2554

ประชุมคณะทำงานและติดตามงานความก้าวหน้าของเกษตรกร หลังจากอบรมและรับพันธุ์สัตว์แล้ว พร้อมเสริมทักษะการจัดการดูแลป้องกันโรคสัตว์และให้คำแนะนำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น