วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

นาศิริ 201053

19-20 ตุลาคม 2553 คุณวรการ ปิ่นหย่า ประชุมคณะทำงานเพื่อมอบแนวทางและรูปแบบทิศทางดำเนินการบ้านนาศิริ พร้อมตรวจกิจกรรมแปลงปลูกข้าวแบบขั้นบันได เพื่อปรับปรุงวิถีและเพื่อผลผลิตที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบการปลูกแบบข้าวไร่ดั้งเดิม อันเชื่อมโยงกับการบริหารการใช้น้ำในพื้นที่

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ตรวจเยี่ยมบ้านนาศิริ กย. 53

11 กันยายน 2553 ประชุมเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงสุกรเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและสภาพปัญหา เนื่องจากฤดูฝนทำให้คอกสุกรบางแห่งได้รับผลกระทบจากน้ำซึมเข้าไปยังคอกทำให้ชื้น ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพและการสูญเสียพลังงานของร่างกาย ทำให้การเจริญเติบโตช้าและอาจง่ายต่อการเป็นโรคทางระบบหายใจ