วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ตรวจเยี่ยมบ้านนาศิริ กย. 53

11 กันยายน 2553 ประชุมเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงสุกรเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและสภาพปัญหา เนื่องจากฤดูฝนทำให้คอกสุกรบางแห่งได้รับผลกระทบจากน้ำซึมเข้าไปยังคอกทำให้ชื้น ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพและการสูญเสียพลังงานของร่างกาย ทำให้การเจริญเติบโตช้าและอาจง่ายต่อการเป็นโรคทางระบบหายใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น