วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553

องคมนตรีเยี่ยมบ้านนาศิริ

1 ธันวาคม 2553 ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีพร้อมคณะ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฏรบ้านนาศิริ พร้อมตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปกิจกรรมของปี 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น