วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อบรมและเยี่ยมนาศิริ 2/2555

อบรมและตรวจเยี่ยมเกษตรกร เพื่อทราบความก้าวหน้าเคลื่อนไหว ก็พบว่าบ้านนาศิริมีโรงสีข้าวขนาดเล็กเพิ่มขึ้นอีก 1 โรง รวมเป็น 2 โรง โรงสีแห่งใหม่ยังสามารถพ่วงไปบดข้าวโพดได้อีก ซึ่งเป็นจุดประกายเริ่มต้นของการผลิตอาหารสัตว์เองได้ เนื่องจากมีแหล่งผลิตข้าวโพดอยู่ทั่วไปในพื้นที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น