วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ปฏิวัติหมูหลุมนาศิริ 1ตรวจเยี่ยมการเลี้ยงสุกรเกษตรกรหมู่ที่ 2 บ้านนาศิริ ต.เมืองนะ เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมลักษณะพื้นคอกแบบหลุม เพื่อสร้างความแตกต่างเปรียบเทียบการเลี้ยงในรูปแบบเดิมๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเรียนรู้และถ่ายทอดกันเองระหว่างเกษตรกร ก็ยังเพิ่มประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยกันเองอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น